Activiteiten

Geen evenementen

Basisoptie STEM-WETENSCHAPPEN

ALGEMEEN

Je hebt in het 1ste leerjaar A-stroom van de keuzemodule STEM-wetenschappen geproefd en als blijkt dat dit echt iets voor jou is, dan kan je in het 2de leerjaar A-stroom op Tuinbouwschool Melle in de basisoptie STEM-wetenschappen instappen.

Elk groot avontuur begint met een eerste stap…

Je hebt interesse voor wetenschap, wiskunde en techniek? Dan ben je op Tuinbouwschool Melle in de basisoptie STEM-wetenschappen aan het juiste adres.

Tuinbouwschool Melle: méér dan enkel tuinbouw en groen.
Vanaf 1 september 2018 verbreden we ons aanbod in het 2de leerjaar van de 1ste graad A-stroom.

We zetten in op STEM.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dit pakket wordt in de basisoptie in het 2de leerjaar van de A-stroom wekelijks gedurende 6 lesuren aangeboden. Het legt een stevige brede basis voor de meer wetenschappelijkgerichte TSO-richtingen waarvoor in de 2e en 3e graad gekozen kan worden.

De basisoptie STEM–wetenschappen is geen knutselklas! Je wordt ondergedompeld in de wereld van de wetenschappen en techniek. Je verwerft exact wetenschappelijke kennis op een experimentele manier. De vakken biologie, chemie en fysica komen hierin geïntegreerd aan bod. De 'technieken' die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn worden ingeoefend: ordening, determinatie, dissectie, laboproeven, microscopie, wetenschappelijke verslagen maken, … Je wordt getraind in het probleemoplossend denken en het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden.

Na het volgen van deze basisoptie in het 2de jaar A-stroom ben je goed voorbereid om in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen (2e en 3e graad) en Chemie (3e graad) in te stappen. Tevens is er in dat tweede leerjaar wekelijks 1 uur projectwerk. Daarin zullen vooral vakoverschrijdende items aan bod komen, zoals gezondheid, verkeer, cultuur, … en wordt er ingezet op onderwijsloopbaanbegeleiding. Dat laatste helpt je om in de 2e graad een bewuste studiekeuze te maken.

A-STROOM

Kunnen instappen in het 2de leerjaar A:

  • leerlingen die met succes een eerste leerjaar A-stroom hebben afgerond

Wie instapt in het 2de leerjaar A-stroom, basisoptie STEM-wetenschappen wordt voorbereid op een vervolgopleiding in het domein Land- en tuinbouw of Chemie. Daarbij worden theoretische inzichten verrijkt met praktische oefeningen. Theorie, observatie en uitvoering wisselen mekaar af.

Aansluitend studieverloop

Wie de eerste graad (A-stroom) succesvol heeft beëindigd, kan instappen in: het 1e leerjaar van de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen (3 BIO). Ook een overgang naar het 1e leerjaar van de 2e graad TSO Plant-, dier- en milieutechnieken (3 PDMT) behoort tot de mogelijkheden.