Activiteiten

Geen evenementen

PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN

ALGEMEEN

De studierichting Plant-, dier- en milieutechnieken brengt de leerlingen basiscompetenties en –technieken bij die betrekking hebben op alle aspecten van de groene wetenschappen en de natuur. Het is de bedoeling van de brede 2e graad leerlingen vanuit een wetenschappelijke onderbouw te laten proeven van de boeiende wereld van planten, dieren en milieu. Die 3 pijlers krijgen in de opleiding in de 2e graad hetzelfde gewicht. M.a.w. iedere leerling uit de studierichting krijgt praktijk- en theorielessen over zowel planten, dieren als milieu.

Door deze drie modules geïntegreerd aan bod te laten komen, krijgen de leerlingen een totaalbeeld van de groene sector. Op die manier zullen ze in staat zijn om later een bewuste keuze te maken voor een gespecialiseerde voortzetting van de studie in de 3e graad TSO.

VOOR ELK WAT WILS

De studie focust op het observeren van en omgaan met allerlei soorten dieren, biologische processen, ecosystemen en maakt wegwijs hoe planten groeien en welke factoren dat beïnvloeden. De theoretische achtergrond ontbreekt nooit, maar de studie is sterk praktijkgericht. Het totale wekelijkse lesurenpakket van 36 lesuren bestaat uit algemene vakken, een gemeenschappelijke cluster en ten slotte een keuzemodule (plant-milieu of dier-milieu). In de gemeenschappelijke cluster krijgen alle leerlingen dezelfde lessen over zowel plant, dier als milieu. Naargelang hun belangstelling meer plant- of diergericht is, kiest een leerling één van de twee aangeboden keuzemodules.

 

PROFIEL VAN DE PDMT-LEERLING

De opleiding richt zich tot leerlingen die                                                                                                   

  • een uitgesproken brede interesse voor zowel het buitenleven, de natuur, planten als dieren hebben
  • bereid zijn de basistechnieken te verwerven van zowel planten- als dierenverzorging
  • milieubewust zijn en handelen
  • graag leren vanuit het concrete doen en denken
  • een toegepaste lesmethodiek verkiezen boven een eenzijdig theoretische benadering
  • hun definitieve beroeps- of studiekeuze voorlopig nog even willen open houden

WIE KAN INSTAPPEN IN 4 PDMT?

Leerlingen stromen in na het succesvol beëindigen van het 1e leerjaar van de 2e graad ASO of TSO (A-attest).
Gemotiveerde jongeren die het 1e leerjaar van de 2e graad ASO of TSO niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden a ansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor het studiegebied en de drie basisclusters.
Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

AANSLUITEND STUDIEVERLOOP

Wie slaagt in de 2e graad Plant-, dier- en milieutechnieken kan instappen in de 3e graad. De studierichtingen Planttechnische wetenschappen, Natuur- en groentechnische wetenschappen en Dier- en landbouwtechnische wetenschappen sluiten daar het best bij aan.