Activiteiten

Geen evenementen

PLANT, DIER EN MILIEU

ALGEMEEN

De 2e graad Plant, dier en milieu bereidt voor op directe tewerkstelling binnen de land- en tuinbouwsector. De leerlingen verwerven hier de noodzakelijke basiskennis en handelingen om in een van de deelsectoren van de land- en tuinbouw aan de slag te gaan. De nadruk ligt dan ook op de praktijkoefeningen waar leerlingen zich essentiële vaardigheden en werkattitudes eigen maken.
Omdat iedere leerling uit deze nieuwe studierichting praktijk- en theorielessen over zowel planten, dieren als milieu krijgt, mag deze opleiding zich terecht ‘breed’ noemen.
Het totale wekelijkse lesurenpakket van 36 lesuren bestaat uit algemene vakken, een gemeenschappelijke cluster en ten slotte een keuzemodule (plant-milieu of dier-milieu). In de gemeenschappelijke cluster krijgen alle leerlingen dezelfde lessen over zowel plant, dier als milieu.
De keuzemodules zorgen ervoor dat iemand met een uitgesproken interesse voor een bepaald gebied, hetzij plant, dier of milieu, niet op zijn honger blijft zitten. Naargelang zijn belangstelling meer plant- of diergericht is, kiest een leerling één van de twee aangeboden keuzemodules.

PROFIEL VAN DE PDMB-LEERLING

De studierichting Plant, dier en milieu richt zich tot leerlingen die een brede interesse hebben in de hele natuur en het buitenleven. Het is een studie voor doeners, gasten die de handen uit de mouwen willen steken, want een BSO-opleiding is overwegend praktijkgericht.
Leerlingen krijgen de kans om van alles te proeven, zodat ze later in de 3e graad een gemotiveerde keuze kunnen maken die leidt tot een job in de sector.

WIE KAN INSTAPPEN IN 4 PDMB?

Leerlingen stromen in na het succesvol beëindigen van het 1e leerjaar van de 2e graad (A-attest).
Gemotiveerde jongeren die het 1e leerjaar van de 2e graad niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden aansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor het studiegebied en de drie basisclusters.
Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

AANSLUITEND STUDIEVERLOOP

Wie slaagt in de 2e graad Plant, dier en milieu kan instappen in de 3e graad BSO Tuinbouw en groenvoorziening of in de 3e graad BSO Dierenzorg.