Activiteiten

Geen evenementen

BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

ALGEMEEN

De studierichting Biotechnische wetenschappen richt zich tot leerlingen die kiezen voor een brede wetenschappelijke vorming. Aan de hand van processen uit de natuur en de agrarische sector maken de leerlingen kennis met de verschillende wetenschappelijke disciplines. Er wordt ruime aandacht besteed aan het (zelf) uitvoeren van experimenten in het labo, dus komen praktische geesten hier aan hun trekken. Naast de algemeen wetenschappelijke vakken (biologie, chemie, …) krijgen de leerlingen vakken zoals Grondstoffen waar men een overzicht krijgt van zowel plantaardige als dierlijke grondstoffen en hun afgeleide producten. Ook de producten afkomstig van micro-organismen komen aan bod. Er wordt een overzicht gegeven van grondstof tot eindproduct vanuit diverse invalshoeken. In het vak Technieken komen dan de levensprocessen, voortplanting, groeifactoren en bewaring van deze producten aan bod.

WIE KAN INSTAPPEN IN 4 BIO?

Leerlingen stromen in na het succesvol (A-attest) beëindigen van het 1e leerjaar van de 2e graad ASO of TSO.
Gemotiveerde jongeren die het 1e leerjaar van de 2e graad ASO of TSO niet bij ons op school hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden aansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor en een basiskennis van de wetenschappen.
Leerlingen die dat wensen, bieden wij in de loop van het schooljaar extra ondersteuning om een eventuele achterstand voor bepaalde vakken weg te werken.

AANSLUITEND STUDIEVERLOOP

Wie slaagt in de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen kan op onze school instappen in het 1e leerjaar van de 3e graad TSO Biotechnische wetenschappen (5 BIO), in het 1e leerjaar van de 3e graad TSO Natuur- en groentechnische wetenschappen (5NGW) of in het 1e leerjaar van de 3e graad TSO Chemie (5CHE).