Activiteiten

za apr 27 @10:00 - 05:00PM
Openschooldag: 13.30u infosessie 2de graad; om 14.30u infosessie voor de 3de graad + inschrijvingen
zo apr 28 @09:00 - 01:00PM
Lenteverkoop + inschrijvingen
vr mei 10 @08:00 - 05:00PM
Tuindagen van Beervelde.
za mei 11 @08:00 - 05:00PM
Tuindagen van Beervelde.
zo mei 12 @08:00 - 05:00PM
Tuindagen van Beervelde.

ALGEMEEN

In de eerste graad maken de leerlingen via eenvoudige leermiddelen kennis met de verschillende sectoren van de land- en tuinbouw en wordt de basis gelegd voor een verdere opleiding of tewerkstelling in de agrarische sector. Door observatie en elementaire oefeningen raken ze vertrouwd met de teelten van groenten, fruit, bloemen, sierplanten en bomen. Ook een eerste kennismaking met dieren komt aan bod. Om praktijkervaring op te doen en handvaardigheden te verwerven worden leerlingen ingeschakeld in de productieafdelingen en betrokken bij het onderhoud van grotere percelen binnen het 19e-eeuwse landschapspark. Omdat een gedegen planten- en dierenkennis onmisbaar is voor wie een “groene” opleiding volgt, wordt daarvoor nu al een basis gelegd in het vak nomenclatuur. Daarin leer je stapsgewijs planten en dieren herkennen en hun wetenschappelijke naam. Vakbekwame leraars en moderne leermethodes schieten je daarbij te hulp.

Omdat op Tuinbouwschool Melle het onderwijs zo is ingericht dat je van de verschillende deelsectoren van de land- en tuinbouw proeft, zal je na twee jaar op het einde van de eerste graad in staat zijn een weloverwogen eerste studiekeuze te maken. Later leidt de ingeslagen weg tot verdere specialisaties.

Land- en tuinbouwonderwijs is zeker niet uitsluitend theoretisch, ook de creativiteit komt ruimschots aan bod. We zijn een doe-school waar je zowel zelfstandig als in groep leert werken, plannen en organiseren.

Land- en tuinbouwonderwijs, iets voor jou? Je bent handig,
houdt van afwisseling,
hebt een praktische geest,
hebt interesse voor plant, dier en milieu,
werkt graag in de openlucht,
dan is het beroepsonderwijs beslist iets voor jou.

Je hoeft dus zeker niet uit een land- en tuinbouwmidden te komen opdat de Tuinbouwschool je ding zou zijn.

De opleiding in het 1e leerjaar van de 1e graad B-stroom voorziet wekelijks in 5 lesuren over planten, dieren en milieu. Leren leren wordt geïmplementeerd in verschillende algemene vakken. Deze intense vorm van studiebegeleiding moet onze nieuwkomertjes in staat stellen om zonder al te grote aanpassingsproblemen de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te maken. In het beroepsvoorbereidend leerjaar Land- en tuinbouw wordt er 10 uur plant-milieu en 6 uur dier–milieu gegeven. Tevens is er in dat tweede leerjaar wekelijks 2 uur projectwerk voorzien. Daarin zullen vooral vakoverschrijdende items aan bod komen, zoals bv. gezondheid, verkeer, cultuur, …

B-STROOM

Kunnen instappen in het 1e leerjaar B:

Leerlingen die in het bezit zijn van een getuigschrift van het basisonderwijs, behaald in het gewoon of buitengewoon onderwijs
of
zij die zonder vrucht als regelmatige leerling het 6e leerjaar van het gewoon lager onderwijs beëindigd hebben
of
het 6e leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet gevolgd of beëindigd hebben en minstens 12 jaar zijn op 31/12.

Wie de praktischer georiënteerde B-stroom kiest, heeft vanaf het volgende studiejaar een overgang naar het beroepsonderwijs op het oog, met name het Beroepsvoorbereidend leerjaar Land- en tuinbouw (2 Bvl).

 

Aansluitend studieverloop

Wie de B-stroom succesvol beëindigt, kan instappen in: het 1e leerjaar van de 2e graad BSO Plant, dier en milieu (3 PDMB)