Herfst Haiku

De jaarlijkse tentoonstelling van het Neerhof Werk van den Akker – Land van Aalst, vindt op 21 en 22 oktober 2017 plaats in de Gemeentehallen (Kloosterstraat) te Merelbeke. Op deze tentoonstelling stellen kwekers konijnen, cavia’s, hoenders, duiven, park- en watervogels, … voor en worden de beste dieren binnen ras of kleurslag verkozen. Ook Tuinbouwschool Melle draagt haar steentje bij. De leerlingen van de afdeling Dier helpen bij de opbouw van de tentoonstelling en worden bij het keuren van de kleinveedieren van nabij betrokken.